Strefa pacjenta

Regulamin Promocji „Wyjątkowy prezent - 20% zniżki”

Regulamin Promocji „Wyjątkowy prezent - 20% zniżki”

 1. Organizatorem Promocji jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa od dnia 01.03.2017r. do 01.09.2017 r.. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja skierowana jest do klientów Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Dental-Care w Bielsku-Białej przy ulicy Jana III Sobieskiego 185 (dalej „Klinika”).
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć osobę zamierzającą skorzystać z usług Kliniki.
 5. Promocja polega na możliwości skorzystania z obniżenia ceny wykonania usługi stomatologicznej (dalej „Usługa”), a z której to Klient korzysta poprzez:
  1. okazanie voucher’a dystrybuowanego przez Organizatora (dalej „Voucher”) podczas rejestracji w recepcji Kliniki, lub
  2. przekazanie jednego z haseł „Na piękny uśmiech nigdy nie jest za późno”, „Berserkers Team”, „Enjoy” (dalej „Hasła”) podczas dokonywania rejestracji telefonicznej. 
 6. Obniżka ceny wynikająca z Voucher’a bądź przekazania Hasła jest jednorazowa i wynosi 20% wartości ceny Usługi.
 7. Ilość Voucher’ów okazanych przez Klienta podczas rejestracji nie ma żadnego wpływu na wysokość obniżki, która pozostaje na poziomie wynikającym z punktu 6 niniejszego Regulaminu.
 8. Informacja o obniżce oraz haśle promocyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.dental-care.pl oraz na profilu Facebook Organizatora znajdującego się pod adresem URL: https://www.facebook.com/DentalCare.Niescieronek.
 9. Skorzystanie z Promocji na warunkach określonych w pkt. 5 Regulaminu możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 10. Promocja nie łączy się z obniżką ceny, do której uprawnia Karta Stałego Klienta. W przypadku posiadania Karty Stałego Klienta Klient przed wykonaniem usługi wybiera obniżkę wynikającą z programu lojalnościowego bądź wynikającą z niniejszego Regulaminu Promocji. 
 11. Promocja wynikająca z niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do usług oferowanych przez Klinikę, które zostały objęte inną promocją.
 12. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dental-care.pl oraz w jego siedzibie.