Usługi oferowane przez dental-care

Chirurgia

Zabieg chirurgiczny realizowany w Dental-CareChirurgia stomatologiczna bardzo często kojarzona jest z zabiegiem usuwania zębów – tymczasem w dzisiejszych czasach stanowi ona przede wszystkim ratunek dla zębów objętych różnymi procesami chorobotwórczymi.

Implantologia, regeneracja kości i tkanek miękkich, leczenie chorób błon śluzowych, protetyka, diagnostyka onkologiczna czy ortodoncja – wszystkie wspominane dziedziny stomatologii korzystają z zabiegów chirurgicznych, które dają szansę na estetyczne i profesjonalne leczenie.

W gabinetach Dental-Care wykonujemy pełen zakres zabiegów z dziedziny chirurgii stomatologicznej, które nie wymagają pozabiegowego pobytu szpitalnego. Leczenie opracowujemy w oparciu o cyfrową diagnostykę rentgenowską – zdjęcia panoramiczne oraz tomografię komputerową 3D. Wykorzystanie Piezosurgery czyli ultradźwiękowego noża do cięcia i rozwarstwiania kości gwarantuje precyzyjne i bezpieczne przeprowadzenie zabiegów. Nóż ogranicza utratę tkanki kostnej oraz zniszczenie otaczających tkanek miękkich gwarantując, że pole zabiegowe jest niemal całkowicie wolne od krwi.

Wysoce wykwalifikowany personel medyczny, bogato wyposażone gabinety oraz miła atmosfera sprawiają, że chirurgia w Dental-Care nie wzbudza u naszych Pacjentów strachu czy niechęci.

W Dental-Care realizujemy szereg zabiegów z dziedziny chirurgii stomatologicznej:

  • Ekstrakcja to nic innego jak usunięcie zęba w znieczuleniu miejscowym. Aby możliwe jak najdelikatniej przeprowadzić zabieg, używamy precyzyjnych narzędzi chirurgicznych, które pozwalają doświadczonemu stomatologowi na zwichnięcie, rozchwianie korzenia usuwanego zęba oraz w rezultacie, jego usunięcie. Dopiero w momencie, kiedy ta metoda zawodzi, sięgamy po standardowe kleszcze chirurgiczne.
  • W przypadku zębów zatrzymanych – zębów mądrości oraz kłów, wykonujemy operacyjne usunięcia zęba. Przed przystąpieniem do zabiegu, lekarz analizuje szereg aspektów takich jak przydatność zęba w zgryzie, nasilenie nawracających się stanów zapalnych, występowanie ewentualnych radiologicznych zmian w kości gwarantując, że wybrana technika leczenie jest zawsze dopasowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Dłutowanie zatrzymanego zęba mądrości jest zabiegiem znacznie bardziej skomplikowanym, niż usunięcie zęba ułożonego prawidłowo. Jednakże dokładne i indywidualne przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz wnikliwa analiza jego stanu zdrowia pozwala nam zminimalizować negatywne skutki zabiegu. Należy pamiętać, że ekstrakcja zęba to dla nas ostateczność – w Dental-Care dokładamy wszelkich starań, aby uratować każdy ząb.
  • Chirurgia przedprotetyczna dotyczy m.in. wyrównania wyrośli kostnych, usunięcia zmian rozrostowych na błonie śluzowej, które utrudniają protezowanie czy usunięcia zębów ze zmianami, które nie są wystraczająco mocne, aby mogły zostać użyte na potrzeby pracy protetycznej. Chirurgia stomatologiczna przychodzi z pomocą również w przypadku zabiegów implantologii – dzięki augmentacji kości materiałem kościozastępczym, możemy uzupełnić ubytki kostne gwarantując odpowiednie warunki na wszczepienie implantów.
  • Chirurgia endodontyczna polega na wykonaniu zabiegów resekcji, hemisekcji oraz radektomii. Resekcja to zabieg chirurgicznego odcięcia wierzchołka korzenia ze wstecznym wypełnieniem kanału – jest on szczególnie pomocny w przypadku zębów źle przeleczonych kanałowo. Hemisekcja i radektomia – nazywane w naszych gabinetach zabiegami ostatniej szansy – polegają kolejno na usunięciu połowy zęba z problematycznym korzeniem oraz odcięciu korzenia, który nie rokuje na dalsze przetrwanie w jamie ustnej.
  • Periochirurgia to nic innego jak usunięcie wszelkich stanów chorobowych tkanek miękkich, które sprzyjają powstawaniu chorób przyzębia. Nadrzędnym celem jest eliminacja stanu zapalnego i odbudowa utraconych tkanek.
  • Pobór wycinków diagnostycznych pozwala na przeprowadzenie hispatologicznego badania niepokojących zmian występujących w obszarze błon śluzowych. Dzięki wynikom badania możemy zastosować odpowiednie leczenia bądź przekierować pacjenta do specjalisty.

 

Atraumatyczna ekstrakcja ósemki 

Atraumatyczna ekstrakcja zęba polega na jego jak najdelikatniejszym usunięciu, z minimalnym uszkodzeniem sąsiadujących tkanek – kości i dziąseł. Każde usunięcie zęba powinno być przeprowadzone na tyle delikatnie na ile jest to możliwe. Po ekstrakcji zabezpiecza miejsce po korzeniufibryną bogatopłtykową A-PRF i w razie potrzeby zamyka dojście do zębodołu szwami lub przeszczepem tkanki miękkiej. Zabieg kończymy laserowaą biostymulacją pozwalająca na szybsze i mniej bolesne gojenie rany.

 

Sterowana regeneracja kości 

Gdy podłoże kostne pacjenta nie pozwala wykonać nam zabiegu implantacji, stosujemy techniki regeneracji kości za pomocą biomateriałów i innowacyjnej metody z  użyciem czynników wzrostu uzyskanych z krwi pacjenta ( A-PRF). W sytuacji zaniechania takiego postępowania implant zębowy nie będzie miał dostatecznego oparcia w strukturze kości albo osiągniemy bardzo zły wynik funkcjonalny bądź estetyczny.

Wyrużniamy następujące materiały do odbudowy kostnej: 
  • kość autogenna
  • kość homogenna
  • kość heterogenna
  • materiały alloplastyczne (syntetyczne)

Udokumentowano, że najlepsze rezultaty leczenia zapewnia użycie autogennej czyli pobranej od pacjenta kości w celu odbudowy podłoża implantu. Jednak pozytywne wyniki terapii przy użyciu innych materiałów bądź domieszanie ich do kości autogennej dają te same bądź niewiele od nich odbiegające rezultaty. Zastosowanie materiałów kościozastępczych często pozwala na zrezygnowanie z drugiego, obciążającego Pacjenta zabiegu pobrania kości.

 

Bio-Oss – jest naturalnym materiałem zastępczym pochodzącym z tkanki kostnej. Posiada porowatą budowę oraz system kanalików promujących rewitalizację poprzez migrację naczyń krwionośnych i komórek. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to niezmieniona.

 

 

A-PRF

To metoda stymulacji procesu gojenia kości i tkanek miękkich w trakcie i po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologicznej. Skondensowane czynniki osocza czyli Fibryna bogatopłytkowa (PRF) jest autogenną matrycą otrzymywaną z koncentratu płytek krwi pacjenta. Jej działanie polega na przyspieszaniu szybkości gojenia oraz poprawie jego jakości. Zabieg ten nie różni się w żaden sposób od tradycyjnego pobrania krwi do badań laboratoryjnych. Następnie próbówki z pobraną krwią umieszczane są w wirówce laboratoryjnej i wirowane. Lekarz stomatolog prepraruje gotową membranę A-PRF za pomocą specjalnych narzędzi – PRF-Box i umieszcza ją w jamie ustnej pacjenta. Biomateriał ten jest w pełni biozgodny i bezpieczny.

                 CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA BIELSKO