Strefa pacjenta

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy „Piękny uśmiech może być Twój”

W Dental-Care doceniamy fakt, iż powracacie Państwo do naszych gabinetów powierzając nam zdrowie swoje i swojej rodziny – pragnąc wynagrodzić Państwa lojalność, przygotowaliśmy atrakcyjny pakiet zniżek w postaci systemu rabatowego “Piękny uśmiech może być Twój”.

Uczestnikiem programu  i posiadaczem Karty Stałego Klienta może zostać każdy Pacjent korzystający z usług gabinetów Dental-Care. Kwoty wydawane na zabiegi sumują się na koncie Uczestnika uprawniając go do rabatu procentowego na kolejne wizyty (szczegóły w regulaminie).

Karta Stałego Klienta daje możliwość rejestracji ON-LINE i bezpośredniego wglądu w terminarz lekarza.

Warto być z nami!

 

Regulamin programu lojalnościowego "Piękny uśmiech może być Twój"

Karta Stałego Klienta

Organizatorem programu "Piękny uśmiech może być Twój" jest gabinet stomatologiczny Dental-Care, ul.PCK 4, 34-300 Żywiec. Program "Piękny uśmiech może być Twój" jest skierowany dla pacjentów gabinetu Dental-Care. Celem programu "Piękny uśmiech może być Twój" jest nagradzanie pacjentów korzystających z naszych usług. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu "Piękny uśmiech może być Twój"  jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu "Piękny uśmiech może być Twój" obowiązuje gabinet Dental-Care  i Uczestników od chwili jego ogłoszenia. Program "Piękny uśmiech może być Twój" realizowany jest w Gabinetach Dental-Care, ul. PCK4 34-300 Żywiec od 1 listopada 2011 roku do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji wywieszonej w gabinecie, umieszczonej na stronie internetowej Organizatora.

1. Definicje

Program "Piękny uśmiech może być Twój" Karta Stałego Klienta  jest zorganizowany przez gabinet stomatologiczny Dental Care jako o systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.
Karta Stałego Klienta – plastikowa karta z kodem paskowym przydzielonym konkretnej osobie, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie "Piękny uśmiech może być Twój".
Uczestnik Programu – osoba będąca pacjentem Naszego gabinetu, dokonująca odpowiednia ilość zabiegów stomatologicznych (nie dotyczy usług ortodontycznych oraz periodontologicznych) w Gabinecie Dental Care, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Postanowienia Ogólne

W ramach Programu Uczestnik wydając odpowiednią kwotę może otrzymać kolejny rabat procentowy na kolejne zabiegi na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
Rabaty procentowe  zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z karty, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

3. Uczestnictwo

Do Programu "Piękny uśmiech może być Twój" przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę w Programie.
Za datę przystąpienia Uczestnika do Programu uznaje się pierwszą odpłatną wizytę w gabinecie Dental Care ul. PCK 4 34-300 Żywiec począwszy od dnia 01.11.2011r. z którym wchodzi w życie i obowiązuje Program. Rabat zostaje przyznany automatycznie po przekroczeniu wymaganej wydanej kwoty zgodnie z warunkami Regulaminu "Piękny uśmiech może być Twój"
Wraz z Kartą Klient otrzyma regulamin Programu .Tekst Regulaminu "Piękny uśmiech może być Twój"  dostępny jest w również w gabinecie stomatologicznym Dental Care przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec oraz na stronie internetowej www.dental-care.pl.
Uczestnik zobowiązuje się poinformować gabinet Dental Care o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, gabinet Dental Care nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

4. Karta

Każdy Uczestnik przystępujący do Programu "Piękny uśmiech może być Twój" otrzymuje Kartę Stałego Klienta.
Karta Programu ważna jest w gabinecie stomatologicznym Dental Care           ul. PCK 4 34-300 Żywiec oraz ul. Sobieskiego 185, 43-300 Bielsko-Biała.
Karta umożliwia Uczestnikowi otrzymanie rabatu procentowego przyznanego za wydanie odpowiedniej kwoty na zabiegi wykonywane w gabinecie stomatologicznym Dental Care (program obejmuje leczenie zachowawcze, endodontyczne, zabiegi higienizacyjne i leczenie pedodontyczne).
Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
Każda karta Uczestnika jest ważna nie dłużej niż przez okres trwania programu.
Uczestnik powinien okazać swoją kartę rejestratorce przy rezerwowaniu terminu wizyty w gabinecie oraz każdorazowo przed wizytą w gabinecie.
Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia gabinetu Dental Care o kradzieży lub utracie Karty.
W przypadku zawiadomienia Organizatora Programu "Piękny uśmiech może być Twój" o utracie, kradzieży czy zniszczeniu Karty, Uczestnikowi zostanie wydany odpłatnie duplikat karty w cenie 10zł brutto.

5. System przyznawania rabatu procentowego na koncie Uczestnika

Gabinet stomatologiczny Dental Care zobowiązuje się przyznawać pacjentowi karty rabatowe, za wydanie odpowiedniej kwoty na zabiegi w Naszym gabinecie.
Rabaty przyznawane są w zależności o wysokości kwoty wydanej w gabinecie Dental Care:
W programie dostępne są 3 karty:

  • Zwykła karta Stałego Klienta Dental-Care

- otrzymują ją osoby którewydały unas kwotę powyżej 10 000 zł, wtedy przysługuje im rabat w wysokości 5% przy każdej następnej wizycie.

  • Srebrna Karta Stałego Klienta Dental-Care

- otrzymują ją osoby którewydały u nas kwotę powyżej 30 000 zł, wtedy przysługuje im rabat w wysokości 10% przy każdej następnej wizycie. Klient który przyjdzie ze zwykła kartą stałego klientaotrzyma nową srebrną kartę.

  • Złota karta Stałego Klienta Dental-Care

- otrzymują ją osoby które wydały u nas kwotę powyżej 50 000 zł, wtedy przysługuje im rabat w wysokości 15% przy każdej następnej wizycie. Klient który przyjdzie ze srebrną kartą stałego klienta otrzyma nowa złotą kartę.

Gabinet stomatologiczny Dental Care zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania rabatu procentowego. Podstawą do otrzymanai rabatu jest 1 wizyta kontrolna w roku i 1 higienizacja jamu ustnej co 6 miesięcy.

Pacjent, który nie poinformuje rejestracji o nieobecności na umówionej wizycie, na kolejnej traci jednorazowo zniżkę na usługi. 

6. Ochrona danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez gabinet stomatologiczny Dental Care w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie Karty Stałego Klienta. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.