Strefa pacjenta

Gwarancja

W naszej pracy dokładamy wszelkich starań, aby usługi, które świadczymy, reprezentowały najwyższy poziom jakości oraz spełniały oczekiwania naszych Pacjentów.

Świadomi umiejętności naszych specjalistów oraz faktu, iż stosujemy najbardziej zaawansowane i zarazem sprawdzone rozwiązania, w pełni odpowiadamy za usługi realizowane w gabinetach Dental-Care udzielając na nie odpowiedniej gwarancji.

Przedstawione poniżej zasady mają na celu ułatwienie wspólnego rozwiazywania problemów.

Czas trwania gwarancji:

 • Wypełnienia kompozytowe – 2 lata - WARUNKIEM GWARANCJI JEST REGULARNA HIGIENIZACJA RAZ NA PÓL ROKU I KONTROLA STOMATOLOGICZNA RAZ DO ROKU W KLINICE DENTAL CARE 
 • Wypełnienie mleczaków - 6 miesięcy

Pacjenci często zadają pytanie – “Ile ta plomba wytrzyma?”

W dental-Care stosujemy najwyższej jakości materiały nanohybrydowe, o małym skurczu polimeryzacyjnym – a co za tym idzie – bardzo dobrej szczelności. Systemy łączące czyli “kleje przytwierdzające plombę do tkanki zęba”, umożliwiają uzyskanie maksymalnej siły łączenia materiałów. Wypełnienia kompozytowe w zębach żywych w przypadku wystąpienia wady materiałowej, nieszczelności wypełnienia, próchnicy wtórnej oraz uszkodzenia powstałego mimo prawidłowego użytkowania w okresie 2 lat od wykonania są̨ nieodpłatnie wymieniane na nowe.

Istnieją jednak sytuacje, w których Pacjent przez wzgląd na duże braki w uzębieniu, obciąża zbyt mocno wypełnione zęby i dochodzi do pęknięcia lub złamania. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu – brak tzw. strefy podparcia, gwarancji udzielamy na okres 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat.

Jeżeli wypełnienie ubytku stanowi więcej niż 50 % zęba, wówczas wskazane jest zastosowanie korony protetycznej, która obejmuje cały ząb wzmacniając go. Zdarza się, iż stosujemy samo wypełnienie zakładając, że zdrowa część zęba  jest wystarczająco mocna dla jego utrzymania. Niestety nie wszystko można przewidzieć – ząb może się złamać, gdyż nie jest w stanie dłużej wspierać plomby. W takim przypadku poniesiony koszt wypełnienia zaliczymy na poczet kosztów korony i odbudowy filaru. Wypełnienia kompozytowe w zębach martwych należy traktować jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu wykonania odbudowy protetycznej zęba przy pomocy wkładu koronowo-korzeniowego i korony. Z tego powodu okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

 • Leczenie kanałowe – 2 lata

Stale kształcimy się w obszarze stomatologii, który niejednokrotnie stanowi ostatni ratunek dla naszych zębów – endodoncja w gabinetach Dental-Care to precyzyjna praca pod mikroskopem, skuteczne narzędzia maszynowe oraz wypełnianie gutaperką na ciepło. Czasem jednak zawiły system kanałów korzeniowych przerasta możliwości techniki, utrudniając nam perfekcyjne leczenie kanałowe. W przypadku zmian okołowierzchołkowych, nie jesteśmy w stanie przewidzieć procesu gojenia, a co za tym idzie, zdarza się, że nawet perfekcyjnie prowadzone leczenie kanałowe nie przynosi oczekiwanych efektów. Nie bez znaczenia pozostają możliwości regeneracyjne organizmu oraz indywidualna reakcja systemu odporności danego Pacjenta.

Leczenie kanałowe objęte jest dwuletnią gwarancją w przypadku warunków anatomicznych umożliwiających prawidłowe wypełnienie wszystkich kanałów i braku zmian okołowierzchołkowych w momencie wypełniania kanałów. Spełnienie powyższych warunków potwierdzane jest zdjęciem rtg wykonywanym podczas ostatecznego wypełniania kanałów.

Ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia tkanek okołowierzchołkowych, nie możemy udzielić Państwu gwarancji na powtórne leczenie kanałowe oraz leczenie kanałowe zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi.

 • Stałe uzupełnienia protetyczne (korony i mosty ) – 5 lat

Optymalne funkcjonowanie stałych uzupełnień protetycznych jest uwarunkowane prawidłowymi warunkami zgryzowymi.  Jeżeli Pacjent odstąpi od zaplanowanego kompleksowego leczenia protetycznego i uzupełni tylko część istniejących braków, spowoduje to przeciążenie odbudowy protetycznej. Może to doprowadzić do pęknięcia lub odpryśnięcia ceramiki z podbudowy metalowej lub tlenku cyrkonu.

W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu – braków tzw. stref podparcia, gwarancji udzielamy na okres 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 5 lat. W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest ustalany indywidualnie.

 • Protezy ruchome akrylowe – 1 rok
 • Protezy ruchome szkieletowe – 2 lata

W przypadku leczenia protetycznego, gwarancją objęte są wady ukryte, wynikające z przyczyn materiałowo-technologicznych. Nie uważa się za wadę zmiany, która powstała w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie protezy, niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja, będące następstwem urazów mechanicznych, niewłaściwego czyszczenia lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika bądź osoby trzecie. Pacjent traci uprawnienia gwarancyjne w razie dokonania jakiejkolwiek naprawy bądź przeróbki we własnym zakresie lub przez osobę trzecią inną niż gwarant.

Optymalne funkcjonowanie ruchomych uzupełnień protetycznych jest uwarunkowane prawidłowymi warunkami zgryzowymi.  Jeżeli Pacjent odstąpi od zaplanowanego kompleksowego leczenia protetycznego i uzupełni tylko część istniejących braków, spowoduje to przeciążenie protezy, prowadząc do jej pęknięcia, złamania. Dlatego w przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu – braku stref podparcia, gwarancji na protezę szkieletową udzielamy na okres 12 miesięcy. Po uzupełnieniu pozostałych braków, gwarancja jest przedłużana do 2 lat.

Z biegiem czasu dochodzi do przemodelowania kości wyrostka i co za tym idzie, zaników kostnych wynikających z braku uzębienia, zmian hormonalnych, toczących się procesów chorobowych, procesu starzenia i innych przyczyn. Dlatego co 6 miesięcy należy kontrolować stan kości szczęki i żuchwy oraz przyleganie protezy do podłoża. W razie zmiany warunków kostnych, należy podścielić protezę, aby ponownie “dobrze leżała” i prawidłowo funkcjonowała nie wywołując urazów.

 • Implanty – 10 lat

Powodzenie leczenia w przypadku wszczepiania implantów zależy od wielu czynników. Kluczową rolę odgrywa diagnostyka, zachowanie procedur zalecanych przez producenta, ilość i stan kości pacjenta, jego ogólny stan zdrowia oraz tryb życia – preferowanie bez używek oraz z zachowaniem zasad higieny jamy ustnej. Stosowane przez nas implanty mają kilka rozwiązań zwiększających stopień powodzenia czyli prawidłowy przebieg procesu osteointegracji. W przypadku niepowodzenia – braku połączenia z kością̨ po okresie gojenia, nowy implant zostaje założony nieodpłatnie. Przy braku możliwości ponownego założenia implantu lub nie wyrażeniu zgody Pacjenta na ponowny zabieg, procedura odbudowy protetycznej i jej cena mogą ulec zmianie, przy czym koszt utraconego implantu zostaje zwrócony. Aby zapobiec utracie implantów konieczne jest zgłaszania się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy, aby weryfikować w obrazie RTG stan połączenia kości z implantem, oraz poddać okolicę wszczepu procesowi higienizacji, zapobiegającej stanom zapalnym prowadzącym do periimplantitis.

W części protetycznej uzupełnienia braków zębowych implantami używamy fabrycznych elementów do odbudowy gwarantujących najwyższą precyzję dopasowania. Pomimo udowodnionej wysokiej skuteczności leczenia implantologicznego zdarzają się niepowodzenia – w przypadku części protetycznej, wynikają zazwyczaj z niezadowalającego stanu higieny wokół uzupełnień protetycznych. Na uzupełnienia protetyczne na implantach stosujemy taką samą gwarancję jak w przypadku stałych uzupełnień protetycznych.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest:

 • Higienizacja jamy ustnej – usunięcie kamienia i osadów, realizowana co sześć miesięcy
 • Utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej
 • Odbywanie wizyt kontrolnych co sześć miesięcy
 • Niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych

Gwarancja nie obejmuje:

 • Prac tymczasowych – koron tymczasowych, protez natychmiastowych osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, które po pewnym czasie wymagają podścielenia
 • Prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • Przeprowadzenia leczenia kanałowego – kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba lub osadzeniu pracy protetycznej stałej okaże się ono konieczne, wtedy wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego i ewentualnego wzmocnienia zęba wkładem koronowo-korzeniowym
 • Ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza Dental-Care, leczenia kanałowego zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi
 • Leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba
 • Zębów leczonych w sedacji
 • Zębów leczonych w znieczuleniu ogólnym

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • Niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • Nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych
 • Odstąpienia od planu leczenia czy jego przerwanie
 • Złamań koron zębowych zębów będących w trakcie leczenia kanałowego
 • Złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym niewzmocnionych wkładem koronowo-korzeniowym i nieodbudowanych protetycznie
 • Urazu (np. w wyniku uderzenia w koronę protetyczną lub innego nieszczęśliwego wypadku)
 • Braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym
 • Uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie
 • Korekt wykonywanych poza Dental-Care
 • Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).