Pracownia RTG

Co nas wyróżnia

Bene dignoscitur, bene curatur

Stare łacińskie powiedzenie sprawdza się do dziś – podstawą efektywnego leczenia jest diagnostyka.

Nowoczesna Pracownia Cyfrowa RTG jest wyposażona w aparaturę diagnostyczną wiodącej na rynku firmy Planmeca. Aparat Planmeca ProMax 3D i Planmeca Intra dają możliwość wykonania szerokiej gamy zdjęć. Pozwala zdiagnozować twarzową część czaszki na najwyższym poziomie dzięki wysokiej jakości i precyzji zdjęć, a tym samym rozpoznać patologiczne zmiany i zaplanować odpowiednie leczenie.
Czytaj więcej

 

Pracownia RTG

Co nas wyróżnia

Bene dignoscitur, bene curatur

Stare łacińskie powiedzenie sprawdza się do dziś – podstawą efektywnego leczenia jest diagnostyka.

Nowoczesna Pracownia Cyfrowa RTG jest wyposażona w aparaturę diagnostyczną wiodącej na rynku firmy Planmeca. Aparat Planmeca ProMax 3D i Planmeca Intra dają możliwość wykonania szerokiej gamy zdjęć. Pozwala zdiagnozować twarzową część czaszki na najwyższym poziomie dzięki wysokiej jakości i precyzji zdjęć, a tym samym rozpoznać patologiczne zmiany i zaplanować odpowiednie leczenie.

Czytaj więcej


Zdjęcia punktowe

Zdjęcie punktowe (wewnątrzustne) jest najczęściej wykonywanym zdjęciem RTG i stanowi podstawowy element leczenia stomatologicznego.

Charakteryzuje się najwyższą rozdzielczością ze wszystkich badań radiologicznych, dzięki czemu z dużą dokładnością uwidacznia nawet małe szczegóły zębów. Dostarcza ono najwięcej informacji na temat stanu pojedynczych zębów.

Czytaj więcej


Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie pantomograficzne, nazywane inaczej zdjęciem panoramicznym, w diagnostyce stomatologicznej stanowi podstawowe badanie RTG.

Badanie to pozwala na uwidocznienie wszystkich zębów jednocześnie uwzględniając przy tym zęby niewyrznięte i zatrzymane a także otaczające je tkanki – tkankę kostną wyrostków zębodołowych, zatoki szczękowe, wyrostki zębodołowe żuchwy czy stawy skroniowo-żuchwowe.

Czytaj więcej


Zdjęcie cefalometryczne

Ten rodzaj zdjęcia RTG służy do obrazowania części twarzowej czaszki, uwidaczniając struktury kostne oraz tkanki miękkie takie jak zarys nosa czy warg oraz zatoki przynosowe.

Stosowane jest ono w badaniach kości twarzy i czaszki i umożliwiając wykrycie różnego rodzaju urazów, chorób oraz wad rozwojowych w tych partiach ciała pacjenta.

Czytaj więcej


Tomografia komputerowa 3d

Wolumetryczna tomografia komputerowa CBCT jest to metoda wizualizacji 3D struktur kostnych oraz tkanek miękkich w rejonie twarzoczaszki z zastosowaniem wiązki promieniowania rentgenowskiego o charakterze stożka.

Jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia zębowe, panotomograficzne, cefalometryczne, zgryzowe oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Obróbka danych pochodzących z tomografii komputerowej CBCT dostarcza lekarzowi więcej informacji, niż realizacja wszystkich powyższych zdjęć.

Czytaj więcej


Ochrona radiologiczna osób badanych

Wprowadziliśmy restrykcyjne zasady ochrony radiologicznej osób badanych, aby zminimalizować dawkę promieni RTG – zwłaszcza w trakcie ekspozycji szkodliwego promieniowania miękkiego-rozproszonego.

Dzięki zastosowaniu przetwornika wysokoczęstotliwościowego oraz cyfrowej techniki obrazowania redukujemy czas i dawkę promieniowania do minimum w stosunku do tradycyjnych analogowych zdjęć RTG wywoływanych na kliszy.

Czytaj więcej