Pracownia RTG

Tomografia komputerowa 3d

Wolumetryczna tomografia komputerowa CBCT jest to metoda wizualizacji 3D struktur kostnych oraz tkanek miękkich w rejonie twarzoczaszki z zastosowaniem wiązki promieniowania rentgenowskiego o charakterze stożka.

 

Jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia zębowe, panotomograficzne, cefalometryczne, zgryzowe oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Obróbka danych pochodzących z tomografii komputerowej CBCT dostarcza lekarzowi więcej informacji, niż realizacja wszystkich powyższych zdjęć.

Badanie to wykorzystuje źródło promieniowania RTG obracające się wokół pacjenta. Ramię aparatu obraca się wokół głowy pacjenta i emituje promieniowanie w postaci skolimowanej wiązki, która po przejściu przez obiekt naświetlany trafia na szereg detektorów rejestrujących obraz i wysyłających sygnał do komputera. Po skomplikowanej analizie danych przekazywanych z różnych projekcji uzyskuje się przekroje 2D, które można następnie przetwarzać na obrazy 3D. Tomografia daje możliwość obrazowania wielopłaszczyznowego, dane z jednego badania można przeglądać jako przekroje osiowe, czołowe i strzałkowe, dając tym samym niesamowite możliwości diagnostyczne.

 

W naszej Cyfrowej Pracowni RTG wykonujemy tomografię komputerową 3D okolicy danego zęba, szczęki, żuchwy, zatok, zębów zatrzymanych, zębów mądrości oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Obrazowanie 3D ma bardzo szeroki zakres zastosowań:

  • implantologii – możliwość trójwymiarowego obrazowania w znakomity sposób zwiększa precyzję podczas planowania zabiegów. Nowoczesne oprogramowanie tomografu cyfrowego pozwala lekarzowi na przeprowadzenie cyfrowej symulacji leczenia implantologicznego np. poprzez wprowadzenie wirtualnego implantu na ekranie monitora w miejsce brakującego zęba. Tomografia komputerowa pozwala na precyzyjną ocenę ilości i jakości struktury kostnej, określanie i zaznaczanie newralgicznych struktur anatomicznych takich jak kanały i nerwy żuchwowe czy zatoki, wykonywanie dokładnych pomiarów oraz pracę w skali 1:1
  • diagnostyce stomatologicznej – pozwala na ocenę stanów patologicznych szczęki i żuchwy, zębów zatrzymanych, zębów nadliczbowych i ich relacji względem ważnych struktur anatomicznych, zmian w obrębie kości zbitej i gąbczastej. CBCT w wielu przypadkach pomaga wykryć pionowe lub poziome złamanie korzenia.
  • endodoncji – umożliwia określenie budowy morfologicznej korzeni, ich liczby, obecności kanałów i kanałów dodatkowych, a także określenia długości roboczej i stopnia zakrzywienia korzeni i kanałów. Jest to dokładna metoda oceny wypełnienia kanałów korzeniowych, która pozwala ustalić przyczynę niepowodzenia leczenia endodontycznego. Tomografia komputerowa stożkowa jest bardzo przydatnym narzędziem w diagnostyce zmian okołowierzchołkowych. Na podstawie licznych badań wykazano możliwość́ prowadzenia diagnostyki różnicowej zmian okołowierzchołkowych dzięki pomiarowi gęstości na kontrastowym obrazie zmian, który pozwala odróżnić ziarniniaka od torbieli okołowierzchołkowej
  • periodontologii – dzięki szczegółowej ocenie morfologii kości, tak dokładnej jak w przypadku bezpośrednich pomiarów sondą periodontologiczną, tomografia stożkowa ułatwia ocenę zajęcia procesem chorobowym furkacji, dokładny pomiar ubytków śródkostnych oraz ocenę dehiscencji, fenestracji i torbieli przyzębnych. CBCT pomaga również w ocenie efektów zabiegów regeneracyjnych na przyzębiu.

 

W naszej Cyfrowej Pracowni RTG wykonujemy tomografię komputerową 3D okolicy danego zęba, szczęki, żuchwy, zatok, zębów zatrzymanych, zębów mądrości oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Wynik badania otrzymujemy po kilku minutach na ekranie monitora, następnie nagrywamy obraz na płytę CD z oprogramowaniem Romexis umożliwiającym obróbkę cyfrową zdjęcia.