Pracownia RTG

Zdjęcia punktowe

Zdjęcie punktowe (wewnątrzustne) jest najczęściej wykonywanym zdjęciem RTG i stanowi podstawowy element leczenia stomatologicznego.

Charakteryzuje się najwyższą rozdzielczością ze wszystkich badań radiologicznych, dzięki czemu z dużą dokładnością uwidacznia nawet małe szczegóły zębów. Dostarcza ono najwięcej informacji na temat stanu pojedynczych zębów.

Wykonywane jest w celu:

  • Oceny obecności próchnicy na powierzchniach stycznych
  • Oceny jakości wypełnień
  • Ustalenia przyczyny bólu zęba u pacjenta
  • Uwidocznienia zmian zapalnych wokół wierzchołka korzenia
  • Uzyskania obrazu przebiegu korzeni zęba, ilości i stopnia zakrzywienia kanałów
  • Kontroli postępu leczenia kanałowego i oceny wypełnienia kanału
  • Kontroli wprowadzenia implantów
  • Pourazowego zlokalizowania złamania w obrębie korony i korzenia zęba

Obraz rejestrowany jest za pomocą czujnika elektronicznego o niewielkich rozmiarach, który umieszcza się w jamie ustnej pacjenta w specjalnym pozycjonerze. Niewielkie rozmiary czujnika oraz jego ergonomiczny kształt pozwalają na wykonanie doskonałej jakości zdjęć radiologicznych nawet u pacjentów z odruchem wymiotnym.

Wynik uzyskujemy po kilku sekundach na ekranie monitora, na życzenie klienta nagrywamy obraz na płytę CD z oprogramowaniem Romexis umożliwiającym obróbkę cyfrową zdjęcia.